حراجی های برتر
0914-115-32-46
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 44,000,000 ريال
شرکت در حراج
0917-180-40-30
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,000,000 ريال
شرکت در حراج
0914-342-0000
1
بالاترین پیشنهاد قیمت: 31,500,000 ريال
شرکت در حراج
0916-112-95-55
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0912-0123-000
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0919-89-80-228
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0913-145-8005
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0919-379-34-31
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0916-112-65-55
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
0915-17-10-229
0
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
2
7
1
5
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج طلایی
درحال حاضر مزایده ای در حال برگزاری نمی باشد