حراجی های برتر
0912-12-90-278
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 59,750,000 ريال
شرکت در حراج
0912-231-20-30
7
بالاترین پیشنهاد قیمت: 60,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-156-0-150
6
بالاترین پیشنهاد قیمت: 105,250,000 ريال
شرکت در حراج
0912-181-24-71
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 50,500,000 ريال
شرکت در حراج
0912-24-28-890
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 26,450,000 ريال
شرکت در حراج
0912-22-88-927
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 34,450,000 ريال
شرکت در حراج
0912-181-9900
5
بالاترین پیشنهاد قیمت: 138,000,000 ريال
شرکت در حراج
0912-429-479-6
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,183,333 ريال
شرکت در حراج
0912-328-63-98
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,600,000 ريال
شرکت در حراج
0912-429-479-7
4
بالاترین پیشنهاد قیمت: 20,700,000 ريال
شرکت در حراج
دریافت تخفیف ایرلاین ها
درگاه سیم خواست
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از 4 عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
قیمت پیشنهادی
ریال
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0
0
0
0
6
0
حراجی های جاری
حراج باندل
حراج سیم خواست
حراج عادی
حراج عادی دوره 83079
سیم کارتهای دائمي
0912-181-9900
138,000,000 ريال
محمد م (38000)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-156-0-150
105,250,000 ريال
احمدرضا ق (87845)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-12-90-278
59,750,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-181-24-71
50,500,000 ريال
عباس ن (49209)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-16-70-352
47,300,000 ريال
عباس ن (49209)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-231-20-30
60,000,000 ريال
عشرت ر (75006)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-22-88-927
34,450,000 ريال
عباس ن (49209)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-24-28-890
26,450,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-328-63-98
17,600,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-329-41-35
18,150,000 ريال
علي ف (30247)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-352-11-50
16,150,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-429-479-6
14,183,333 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-429-479-7
20,700,000 ريال
جلال ج (29459)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-432-77-82
14,350,000 ريال
متين ا (87809)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-505-17-37
20,350,000 ريال
جلال ج (29459)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-556-82-19
12,624,999 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0912-777-08-09
33,750,000 ريال
عبداله و (20021)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0911-112-53-19
15,000,000 ريال
سيد رضا ه (10086)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0913-154-124-6
17,050,000 ريال
اميد غ (42249)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0914-115-30-71
29,250,000 ريال
رحيم م (60985)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج
0916-118-41-07
17,055,555 ريال
محمد خ (85607)
اطلاعات بیشتر
شرکت در حراج