درگاه سيم خواست

کاربران گرامي

شما مي توانيد سيم کارت هاي مورد نظر خود را که در مزايده فعلي وجود ندارد در درگاه سيم خواست ثبت کنيد 

ما درخواست شما را پيگيري مي کنيم و نهايتا ظرف مدت دو ماه به شما وجود يا عدم وجود سيم کارت مورد نظر شما را اعلام مي کنيم 

در صورت وجود شما مي توانيد سيم کارت مورد علاقه خود را از ما خريداري نماييد