حراجی های برتر
09102312319
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09151310310
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09124259524
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09171600100
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09111796179
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
2 2 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
لیست سیم کارت های درخواستی کاربران گرامی ، منتهی تا تاریخ 22 مهرماه 96 جهت تهیه ارسال شد ، نهایتا تا 2 ماه دیگر نتیجه به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از چهار عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد، ضمنا نوع سیم کارت و پیش شماره راانتخاب کنید
قیمت پیشنهادی
ریال
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد
دوره 77069
 • 0912-212-33-34
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 52,500,000 ريال jalalsh123
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-499-30-20
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-647-88-84
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-888-04-03
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-02-00-777
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0910-231-231-9
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-113-115-7
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 31,500,000 ريال kourosh66
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-157-29-39
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 29,400,000 ريال mj25802580
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-15-35-928
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-1-829-824
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-17-40-300
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 27,100,000 ريال arashjafari_aras
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-229-14-16
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 15,400,000 ريال soheil1102
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-29-159-77
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-324-48-58
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-329-1007
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال ramingh_30
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-37-37-040
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 10,500,000 ريال sh.r
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-352-1-152
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-425-95-23
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-425-95-24
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-482-68-83
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 7,350,000 ريال farid.shokohi
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-556-21-51
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 8,925,000 ريال mg111017
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-529-35-90
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-62-50-856
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-62-50-857
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-62-50-858
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-875-94-89
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-875-94-90
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-875-94-91
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-944-1-953
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,150,000 ريال bahador hosseinpour
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-944-1-954
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,150,000 ريال bahador hosseinpour
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-944-1-955
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,360,000 ريال bahador hosseinpour
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-0177-631
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-0177-632
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-0177-633
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 5,565,000 ريال mehr
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-133-133-0
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-179-6-179
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-1-129-129
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-1300-102
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-153-71-75
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-152-6666
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-1-423-423
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-1-310-310
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-111-71-70
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-161-7-161
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-18-15-326
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-14-12-870
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-118-118-2
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-1-312-312
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-1600-100
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-11-2222-8
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-160-99-92
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-123-14-14
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-12-99-444
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-210-13-33
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-298-86-87
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-310-60-60
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-330-50-60
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-300-48-47
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-416-26-26
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-499-62-22
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...