حراجی های برتر
09141700100
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09181312735
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09151401140
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09161614444
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09124002700
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 3 3 3
7 7 7 7
0 0 0 0
لیست سیم کارت های درخواستی کاربران گرامی ، منتهی تا تاریخ 21 ام مرداد ماه 96 جهت تهیه ارسال شد ، نهایتا تا 2 ماه دیگر نتیجه به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از چهار عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد، ضمنا نوع سیم کارت و پیش شماره راانتخاب کنید
قیمت پیشنهادی
ریال
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد
دوره 65069
 • 0912-1-324-324
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-141-02-01
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-248-9-248
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-333-7531
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-360-1000
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 50,000,000 ريال karenkariakaren
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-400-2700
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-513-99-66
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-618-64-65
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-706-5-706
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-800-3900
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-902-6666
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0910-230-5-230
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-111-61-62
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-121-121-6
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-181-4444
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-1-822-822
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-100-2002
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-1700-100
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-176-1-176
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-140-1-140
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-155-02-44
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-161-4444
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-1-718-718
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-1-615-615
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-13-12-733
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-13-12-734
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-13-12-735
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-1003-966
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-100-57-47
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-299-93-94
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...