راهنمای شرکت در حراج
 • ثبت نام در سايت: برای این امر لازم است ، کاربر پس از ورود به سامانه بر روی قسمت " ثبت نام در سایت " کلیک نماید ، پس از مطالعه شرایط و ضوابط شرکت در حراج و تایید آن ، فرم مربوط به اطلاعات شخصی باز شده و می بایست پس از تکمیل ، تایید ثبت نام صورت پذیرد
  نكته: تایید شرایط و ضوابط مربوط به شرکت درحراج ، حمل بر اطلاع و پذیرش کلیه شروط شرکت در حراج می باشد که شرکت کننده پس از تایید نهایی حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
 • انتخاب شماره رند مورد نظر: کاربر بعد از انتخاب شماره تلفن مورد نظر بر روی قسمت کلیک نموده و فرم مربوط به تامین اعتبار برای ایشان باز می شود.
 • تامین ودیعه شرکت در حراج یک شماره تلفن : کاربر می بایست فرمهای مربوط به پرداخت فیش بانکی و به عبارتی دیگر " تامین اعتبار " را تکمیل نماید ، این پرداخت پس از اینکه به تایید رسید در حساب اعتبار کاربر نمایش داده می شود. (پرداخت فقط آنلاين است(
  نكته: کاربران جهت دسترسی به آخرین اطلاعات مربوط به حراج در قسمت " پیشخوان کاربری " کلیک نمایند.
 • مجوز شركت در حراج: بعد از تامین ودیعه مورد نیاز شرکت در حراج ، کاربر مجاز به شرکت در حراج برای همان شماره انتخابی می باشد.
 • رقابت در ارائه قيمت پيشنهادي: در این مرحله کاربران به رقابت بر روی شماره ها پرداخته و می توانند بعد از پرداخت ودیعه به تعداد نامحدود ، اقدام به رویت مبلغ پیشنهادی دیگران و افزایش مبلغ پیشنهادی خود نمایند.
  نكته: کاربران امکان درج قیمت با مبلغ کمتر از آخرین قیمت پیشنهاد شده را نداشته و می بایست در هر بار ارائه قیمت ، حداقل نرخ افزایش را رعایت نمایند .
 • نحوه اتمام حراج: اتمام حراج برای هر شماره 2 شرط مشخص دارد که حتما باید هر دو شرط محقق گردد اول اینکه زمان اعلام شده برای حراج آن شماره به اتمام رسیده باشد و شرط دوم اینکه حداقل 1 ساعت از زمان آخرین پیشنهاد برای این شماره گذشته باشد. (زمان 1 ساعت در صورت تغيير به دليل برگزاري دوره هاي ويژه در مناسبت هاي متفاوت از طريق اخبار سايت و ديگر كانال هاي ارتباطي اطلاع رساني خواهد شد و سايت رندترين مسئوليتي در قبال عدم توجه كاربران به اطلاع رساني نخواهد داشت(
 • معرفي برندگان اول، دوم، سوم: بعد از اتمام مهلت مقرر برای شرکت در حراج و اعلام اسامی نفرات اول ، دوم و سوم برنده هر شماره تلفن رند و بدیهی است که ودیعه نفرات بعدی بلافاصله آزاد گردیده و برندگان حراج می توانند در قسمت " پیشخوان کاربری " اقدام به پرداخت ما به التفاوت حراج برنده شده نمایند ، نفرات برنده اول می بایست ظرف مدت 72 ساعت نسبت به پرداخت مبلغ نهایی اقدام نمایند و بعد از اتمام خرید توسط برنده اول ودیعه برندگان دوم و سوم آزاد می گردد در غیر اینصورت ودیعه پرداختی توسط کاربر برای آن شماره مورد نظر ضبط و کاربر از دور حراج خارج می گردد. بدیهی است ،سیستم به صورت خودکار با ارسال پیامک به نفر دوم برنده شماره تلفن رند ، مهلت پرداخت مبلغ نهایی را به ایشان اعلام و اجازه پرداخت را برای 72 ساعت دوم محاسبه و آغاز می نماید و همچنین برنده سوم .
 • ثبت درخواست برداشت از اعتبار: : اعتبار موجود در حساب کاربران ، پس از اعلام از طریق ثبت درخواست برداشت از اعتبار در قسمت پیشخوان کاربری از طرف برگزار کننده حراج قابل پرداخت می باشد.