حراجی های برتر
09120177660
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09131710710
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09120227899
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09126370829
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09128759201
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 3 3 3
4 4 4 4
0 0 0 0
لیست سیم کارت های درخواستی کاربران گرامی ، منتهی تا تاریخ 25 ام شهریورماه 96 جهت تهیه ارسال شد ، نهایتا تا 2 ماه دیگر نتیجه به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از چهار عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد، ضمنا نوع سیم کارت و پیش شماره راانتخاب کنید
قیمت پیشنهادی
ریال
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد
دوره 96069
 • 0912-228-08-46
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 14,300,000 ريال atropaten
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-299-79-85
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال Topolo
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-2600-898
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 17,500,000 ريال soheil1102
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-24-27-562
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 11,550,000 ريال hasanrajabi
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-305-72-82
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال alirezaaa.m
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-329-75-84
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-342-54-18
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-355-87-24
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-425-95-12
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-499-69-80
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-455-78-10
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-50-51-726
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-574-23-06
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-624-09-68
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-628-61-14
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-637-08-29
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-83-86-173
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-850-65-72
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-875-92-01
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-944-01-09
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-958-77-92
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-964-76-06
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-013-42-78
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-0-177-660
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-022-78-99
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-169-0-169
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-1-710-710
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-130-7-130
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 12,600,000 ريال rashidkarami
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-142-142-4
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-152-3333
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 21,000,000 ريال drp11368
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-1-512-512
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-1-610-610
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-1-184-184
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-117-3-117
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-142-4-142
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-14-14-333
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-152-3333
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 22,000,000 ريال rashidkarami
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-161-88-83
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-1008-138
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,625,000 ريال hasanrajabi
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-1009-629
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...