حراجی های برتر
09141362222
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09151617666
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09125016501
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
09171420420
1
تا کنون یک نفر در این حراج شرکت نموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال
شرکت در حراج
09122539911
0
تا کنون کسی در این حراج شرکت ننموده است.
بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
شرکت در حراج
قبلی
بعدی
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5 5 5 5
3 3 3 3
0 0 0 0
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از چهار عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد
انتخاب کاراکتر ستاره نشان دهنده آن است که عدد خانه مورد نظر می تواند هر عددی باشد و برای شما تفاوتی ندارد
قیمت پیشنهادی
ریال
کاربران گرامی
با تشکر از استقبال شما مشتریان عزیز از ثبت سیم کارتهای درخواستی اولین قسمت درخواستهای شما عزیزان منتهی به پایان فروردین ماه برای تهیه و اقدام ارسال شده است
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد
دوره 22069
 • 0912-189-50-60
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-204-88-89
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-333-70-60
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-472-69-96
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-501-6-501
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-672-57-75
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-701-9-701
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-817-22-22
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-900-1006
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0910-210-77-77
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-253-99-11
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-282-76-77
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-231-00-11
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0911-171-0-710
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-102-3-102
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-111-04-03
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0913-130-7-130
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-136-22-22
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0914-150-3-150
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-15-100-12
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0915-161-76-66
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-1001-154
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0916-116-0-158
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-117-30-75
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0917-142-0-420
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 13,650,000 ريال fakhrahmad
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-141-26-66
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-111-03-02
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0918-160-99-92
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-192-11-18
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-21-7777-8
  بالاترین پیشنهاد قیمت: / ريال
  درحال دریافت اطلاعات...