حراجی های برتر
09129611848
2
تا كنون 2 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,820,000 ريال
شرکت در حراج
09128479340
3
تا كنون 3 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,600,000 ريال
شرکت در حراج
09128479350
4
تا كنون 4 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,900,000 ريال
شرکت در حراج
09128479360
2
تا كنون 2 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,800,000 ريال
شرکت در حراج
09129611840
2
تا كنون 2 نفر در اين حراج شركت نموده اند.
بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,700,000 ريال
شرکت در حراج
درگاه سیم خواست
شماره های درخواستی ثبت شده تا این لحظه
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
3 3 3 3
1 1 1 1
0 0 0 0
شماره درخواستی شما می بایست حداقل از چهار عدد منحصر به فرد تشکیل شده باشد، ضمنا نوع سیم کارت و پیش شماره راانتخاب کنید
قیمت پیشنهادی
ریال
کاربران گرامی توجه داشته باشند که با عنایت به قوانین و مقررات سایت رند ترین نفرات دوم و سوم حراج در صورتی بعنوان برنده حراج انتخاب می گردند که فاصله مبلغ پیشنهادی آنها با نفرات بالاتر از خود حداکثر به اندازه مبلغ ودیعه باشد. اعلام نفرات اول تا سوم در حراج هر سیم کارت ، منوط به پایان حراج تمامی سیم کارت ها در یک دوره می باشد
دوره ویژه نمایشگاه الکامپ
 • 0912-847-93-40
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,600,000 ريال alireza24
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-847-93-50
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,900,000 ريال yasineizi
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-847-93-60
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,800,000 ريال donald
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-847-93-44
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 4,300,000 ريال saman.naderi
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-847-93-55
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,600,000 ريال yasineizi
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-847-93-66
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,150,000 ريال amirraza
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-961-18-28
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,040,000 ريال Alivakili1356
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-961-18-48
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,820,000 ريال Alivakili1356
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-961-18-30
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,700,000 ريال alireza24
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-961-18-40
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,700,000 ريال alireza24
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-961-18-50
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,700,000 ريال alireza24
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-00-39-409
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 3,300,000 ريال amintn3
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-00-39-410
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,980,000 ريال mkd86612
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-00-39-420
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,990,000 ريال narounco
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-00-39-429
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 2,070,000 ريال mehr
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0912-00-39-423
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,890,000 ريال damon2017
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-6004
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 222,500 ريال mohammadreza7513
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-6009
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 272,500 ريال sorenanic@yahoo.com
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-60-22
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 292,500 ريال akbari
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-60-66
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 1,300,000 ريال sedjamal
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-60-69
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 232,500 ريال akbari
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-65-60
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 402,500 ريال sahar n
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-65-70
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 295,000 ريال sahar n
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-62-02
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 197,500 ريال bahador0918
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-60-41
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 197,500 ريال فرشيد۴۸
  درحال دریافت اطلاعات...
 • 0919-860-60-42
  بالاترین پیشنهاد قیمت: 197,500 ريال فرشيد۴۸
  درحال دریافت اطلاعات...